Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Công bố thực phẩm - Việt Tín có nhiều hợp đồng

Công bố sản phẩm là dịch vụ tốt nhất mà Việt Tín cung cấp, đây cũng là dịch vụ duy nhất có nhiều khách hàng ký kết hợp đồng cùng Việt Tín !

Công bố thực phẩm là việc làm cần thiết cho các doanh nghiệp muốn sản xuất hoặc nhập khẩu thực phẩm, sau khi được công bố thì sản phẩm của bạn mới được lưu thông trên thị trường Việt Nam !

Dạo này chị +Nguyễn Linh vất vả với một sập hồ sơ trên đầu, bao gồm cả công bố thực phẩm, công bố thực phẩm chức năng và công bố mỹ phẩm !

+Nguyễn Phương Yên ghi chép !