Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Công bố chất lượng mỹ phẩm

Việt Tín đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công bố chất lượng mỹ phẩm trong và ngoài nước chúng tôi tư vấn thủ tục và xây dựng hồ sơ công bố một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Tại sao phải công bố chất lượng mỹ phẩm :
Nhu cầu sử dụng mỹ phẩm ngày càng tăng cao và hiện nay trên thị trường số lượng chủng loại mỹ phẩm rất đa dạng và phong phú trong đó có không ít các loại mỹ phẩm không được công bố vì vượt quá các chỉ số an toàn gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Nhằm bảo vệ sức khỏa người sử dụng, các nước trên thế giới đều có quy định về việc công bố chất lượng mỹ phẩm trước khi được ra lưu hành trên thị trường.
Tại Việt Nam, quy định về trình tự, thủ tục công bố mỹ phẩm thể hiện tại Luật số 05/2007/QH12 về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và được cụ thể hóa tại Thông Tư 06/2011/TT-BYT của bộ Y Tế .

Hồ sơ công bố chất lượng mỹ phẩm gồm :
Đơn công bố chất lượng mỹ phẩm theo mẫu.
Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đứng ra công bố mỹ phẩm.
Bản phân tích thành phần của mỹ phẩm
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy Ủy Quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam ( áp dụng với mỹ phâm nhập khẩu và mỹ phẩm trong nước mà tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất ). Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy Ủy Quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp thức hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp thức hóa lãnh sự theo các quy ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Đối với mỹ phẩm nhập khẩu phải bổ sung giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đã được hợp thức hóa lãnh sự.

Dịch vụ công bố chất lượng mỹ phẩm tại Việt Tín :
Tư vấn các thủ tục và quy chế công bố chất lượng mỹ phẩm trong nước và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.
Việt Tín sẽ đại diện cho khách hàng dịch thuật và công chứng các giấy tờ liên quan.
Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho việc công bố lưu hành mỹ phẩm.
Đại diện nộp và theo dõi hồ sơ công bố chất lượng mỹ phẩm trong nước và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam cho khách hàng.
Nhận giấy công bố chất lượng mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tư vấn các vấn đề có liên quan sau khi hoàn tất các thủ tục công bố.