Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm

Hồ sơ tiêu chuẩn chất lượng công bố phụ gia thực phẩm gồm:

Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm (do chúng tôi soạn thảo)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phụ gia thực phẩm (02 bản sao công chứng)
Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phụ gia thực phẩm (02 bản sao)

Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:

Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng.
Nếu sản phẩm sản xuất trong nước:

Cần cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng.
Quý khách vui lòng liên hệ với Bravolaw để được tư vấn miễn phí thêm về dịch vụ.