Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Công bố sản phẩm tại Việt Nam

Công bố sản phẩm ( công bố hợp quy ) phải được thực hiện trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường theo nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của chính phủ Việt Nam ban hành.

Những sản phẩm quy định tại Nghị Định này được mang dấu hợp quy theo quy định của Pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản công bố hợp quy. Hoạt động công bố chất lượng sản phẩm là một cam kết của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng về sản phẩm mà họ cung cấp.

Các quy định về hồ sơ công bố sản phẩm .
Công bố sản phẩm sản xuất trong nước
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản sao công chứng ) của đơn vị đứng ra công bố.
Kết quả kiểm nghiệm tại Trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn.

3 mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm.

  • Công bố sản phẩm sản xuất tại nước ngoài
  • Giấy phép lưu hành tại nước sở tại ( CFS ).
  • Giấy phân tích thành phần ( CA )
  • Thời gian công bố sản phẩm:
  • Thời gian công bố sản phẩm là 25 ngày .
  • Thời gian hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 3 năm.


Mọi thắc mắc khác về công bố sản phẩm tại Việt Nam quý khách vui lòng liên hệ.