Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Công bố men rượu

Dịch vụ công bố men rượu tại Việt Tín.  Chúng tôi với đội ngũ chuyên viên có chuyên môn cao trong việc công bố tiêu chuẩn chất lượng tất cả các loại sản phẩm và có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các cơ quan nhà nước có chức năng giúp đẩy nhanh quá trình công bố, ngay cả đối với những hồ sơ khó, thủ tục phức tạp.

Dịch vụ công bố men rượu của Việt TÍn.

Quý khách chỉ cần cung cấp các tài liệu sau:

Giấy đăng ký kinh doanh của công ty đứng ra công bố.

Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm
Nhãn sản phẩm ( nếu có ).

Nếu sản phẩm nhập khẩu quý khách phải cung cấp:
Giấy phân tích thành phần ( CA) , bản chính hoặc bản công chứng có hợp thức hóa lãnh sự.

Quý khách sử dụng dịch vụ công bố men rượu của Việt TÍn sẽ được hưởng một số chính sách ưu đãi như:

Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng men rượu.
Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận công bố men rượu, tư vấn các nội dung công bố…

Trình tự thực hiện công bố  men rượu:

Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp Việt TÍn  ẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu công việc công bố men rượu.

Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các vấn đề có liên quan.
Tiến hành soạn thảo hồ sơ công bố men rượu cho quý khách hàng.

Đại diện cho quý khách nộp hồ sơ tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.
Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

Nhận giấy Chứng Nhận Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng Men Rượu tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm cho khách hàng.

Sau khi hoàn tất thủ tục công bố Việt TÍn vẫn tiếp tục hỗ trợ quý khách:

Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi hoàn tất thủ tục công bố.
Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan theo yêu cầu