Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Công bố mỹ phẩm trong nước là một trong những khâu quan trọng nhất mà những ai có ý tưởng kinh doanh mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam cần phải làm ngay. Công bố mỹ phẩm là khâu đảm bảo tính trung thực và chân thực trước pháp luật và các quy chế mà nhà nước quy định của sản phẩm.

Quy định về hồ sơ công bố mỹ phẩm trong nước bao gồm:

Bản kiểm nghiệm và bản công thức của mỹ phẩm công bố.
Bản tiêu chuẩn chất lượng của mỹ phẩm và phương pháp thử.
Phiếu kiểm nghiệm.
Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng  đặc biệt của sản phẩm ( nếu có ).
Nhãn sản phẩm.

Các công việc mà Việt Tín sẽ thực hiện cho quý khách khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:
Tư vấn soạn thảo hồ sơ công bố mỹ phẩm trong nước.
Soạn thảo hợp đồng ủy quyền công bố mỹ phẩm ( nếu có ).
Đại diện khách hàng làm các thủ tục với các cơ quan nhà nước.